ouders

Wetenswaardigheden

Verplicht vak De maatschappelijke stage maakt vast onderdeel uit van het vakkenpakket op school. De school bereid uw kind voor op de maatschappelijk...
Verplicht vak
De maatschappelijke stage maakt vast onderdeel uit van het vakkenpakket op school. De school bereid uw kind voor op de maatschappelijke stage.

Voorwaarden voor de maatschappelijke stage
De stage wordt gedaan in een organisatie zonder winstoogmerk, in de zogenaamde ‘non-profit sector’. De stage moet leuk, leerzaam, zinvol en uitdagend zijn.
De leerlingen werken zoveel mogelijk in teamverband. De maatschappelijke stage laat kennismaken met vrijwilligerswerk; de stagiair(e) krijgt geen vergoeding.
De leerling wordt op de stageplaats begeleid door de contactpersoon.

Vacaturebank
Het project ‘Job-Sjop’ werkt volledig geautomatiseerd met het programma "Stagedoos".
Uw kind krijgt van de mentor een inlogcode, waarmee een eigen wachtwoord wordt aangemaakt. In de vacaturebank vindt uw kind de vacatures, het contract en de stageopdrachten. Via dit programma worden ook berichten tussen leerlingen, school, stagebieders en makelaar uitgewisseld.

Kennismaking en start
Nadat uw kind een stageplek / vacature heeft uitgekozen, dient de mentor deze goed te keuren. Daarna maakt uw kind een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de contactpersoon van de stageplaats.
Leerlingen mogen ook zelf een idee voor een stageplaats indienen. Stageplaatsen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In de vacaturebank hebben zij de mogelijkheid om deze ideeën aan te geven. De stagemakelaar zal beoordelen of het idee geschikt is als stageplaats.

Contract
In de vacaturebank vindt uw kind de stagecontract.  Wanneer de contactpersoon van de stagebieder én uw kind akkoord zijn over de stage, wordt het contract getekend en kan de stage beginnen.

Hoe lang duurt de maatschappelijke stage?
Vanaf het schooljaar 2011/2012 moeten alle instromers in het middelbaar onderwijs 30 uur maatschappelijke stage lopen.

Certificaat
Als alles goed verlopen is, ontvangt uw kind na afloop een certificaat.

Afmelden
Wanneer u kind om dringende redenen niet aanwezig kan zijn op de stageplaats, verzoeken wij u om dat te melden bij zowel de stageplaats als de school.

Melden
Wanneer er vanwege de maatschappelijke stage zich iets voordoet, waarover u vragen hebt of waarmee u het niet eens bent, dan kunt u dat melden bij de mentor van uw kind. De school is eindverantwoordelijk voor alle schoolse activiteiten, dus ook voor de maatschappelijke stage.

Verzekering
De school is verzekerd voor haar leerlingen. Dat betekent dat uw kind tijdens het uitvoeren van de maatschappelijke stage verzekerd is via de school.
Wanneer uw kind naast de maatschappelijke stage ook nog uren vrijwilligerswerk doet, moet er voor die uren vrijwilligerswerk wel een goede afspraak worden gemaakt over een verzekering.

Website
Job-Sjop heeft ook een eigen website met uitgebreide informatie voor de scholen, de leerlingen, voor de ouders en voor de stagebieders.


 

doc klik op de link om een voorbeeldcontract in te zien. [link 1] [link 2]