ouders

Belangrijke rol voor ouders

Maatschappelijke stages vormen niet alleen een interessant en boeiend vak. U als ouder speelt daarin een belangrijke rol. Ten eerste kunt u helpen b...
Maatschappelijke stages vormen niet alleen een interessant en boeiend vak. U als ouder speelt daarin een belangrijke rol. Ten eerste kunt u helpen bij het vinden van stageplaatsen. Daarnaast bent u het eerste klankbord en heeft u een begeleidende rol. Tenslotte bent u het voorbeeld van burgerschap voor uw kind.

Vanuit uw sociale netwerk (werk, buren, vrienden, verenigingen) kunt u helpen bij het vinden van een geschikte stageplaats.

Uw houding tegenover maatschappelijke stage is mede bepalend voor de beeldvorming van uw kind. Wanneer u enthousiast vertelt over vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage, zal uw kind dat enthousiasme overnemen en met nog meer plezier de stage volbrengen.

Tijdens de maatschappelijke stage bent u de informele begeleider van uw kind. Toon interesse, stel open vragen, zorg dat u op de hoogte blijft en luister actief naar de verhalen van uw kind.

Uw kind moet zelf contact zoeken met de stageplaats. Dat kan erg spannend zijn. Uw kind ziet er misschien erg tegenop. Bespreek samen hoe uw kind dat het beste kan aanpakken.

Geniet mee van de successen van uw kind. 

Download hieronder de gids voor ouders van leerlingen die Maatschappelijks Stages lopen:


pdf 'Een gids voor ouders van jongeren die maatschappelijke stage gaan lopen'. [link 1] [link 2]