stagebieders

Soorten Stages

Actiedag Stage van één dag, waarbij leerlingen (vaak in groepsverband) een afgebakende klus uitvoeren. • De boswachter helpen met bomen kappen. ...
Actiedag
Stage van één dag, waarbij leerlingen (vaak in groepsverband) een afgebakende klus uitvoeren.
• De boswachter helpen met bomen kappen.

Blokstage/projectweek
Stage van meerdere, aaneengesloten dagen.
• Helpen bij de voorbereiding en uitvoering van een kindervakantieweek, een evenement voor mantelzorgers of een sponsoractie van een sportclub.

Lintstage
Stage van meerdere, niet aaneengesloten dagdelen binnen een afgebakende periode.
• Gedurende twee maanden elke vrijdagmiddag helpen bij de zwemles voor jongeren met een beperking of bij het trainen van jonge hockeyers.

Estafettestage
Stage waarbij een leerling een periode actief is als vrijwilliger en daarna het stokje overdraagt aan een volgende leerling. Zo is de continuïteit voor de stagebieder gewaarborgd.
• Gedurende een jaar zaterdagmiddagactiviteiten bedenken en uitvoeren voor asielzoekerkinderen. Na een aantal weken draagt een groep leerlingen het stokje over aan een andere groep.

Carrouselstage
Stage waarbij een groep leerlingen een activiteit uitvoert voor verschillende stagebieders.
• Activiteiten bedenken en uitvoeren voor buurthuizen. Eén groep leerlingen geeft in een aantal buurthuizen een dansworkshop voor kinderen, een andere groep een workshop ‘mobiele telefoon’ voor ouderen.

Vrije vorm
Stage waarbij leerlingen de opdracht krijgen binnen een afgebakende periode (vaak een schooljaar) een bepaald aantal uur vrijwilligerswerk te doen. Leerlingen zoeken zelf één grote klus of meerdere kleine klussen om aan hun stage-uren te komen.