leerlingen

Om hoeveel uren stage gaat het?

In het schooljaar 2011-2012 werd de maatschappelijke stage als verplicht onderdeel van het lesprogramma ingevoerd. Vanaf dat moment moeten alle nieuwe...
In het schooljaar 2011-2012 werd de maatschappelijke stage als verplicht onderdeel van het lesprogramma ingevoerd. Vanaf dat moment moeten alle nieuwe leerlingen een stage van 30 uur lopen voor alle vormen van voortgezet onderwijs.
Het zijn met name leerlingen van het 2e en/of 3e leerjaar 30 uur op stage. Dit is inclusief voorbereiding, evaluatie en verslaglegging.