Maatschappelijke Stage vanaf 2014-2015 niet meer verplicht!
Het ministerie van OCW heeft het voornemen om maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2014/2015 niet meer wettelijk verplicht te st...
leerlingen
stagebieders
ouders
scholen